O World Hair Council

World Hair Council to ogólnoświatowa organizacja non-profit, niekomerycjna sieć wiodących ekspertów medycznych i ekspertów, których celem jest poprawienie jakości życia osób cierpiących z powodu zaburzeń wzrostu włosów na całym świecie.

Pracując w dziedzinie badań nad wypadaniem włosów od 1978 r., grupa dermatologów i badaczy ustaliła, że istnieje potrzeba zbudowania mostu pomiędzy postępem naukowym w zakresie patologii a lekarzami, aby zapewnić chorym jak najnowocześniejsze metody leczenia.

Nasza Wizja

Poprawa jakości życia mężczyzn i kobiet cierpiących z powodu wypadania, przerzedzenia i zaburzenia wzrostu włosów poprzez poprawę wyników leczenia.

Nasza Misja

Wzmocnienie pozycji mężczyzn i kobiet cierpiących z powodu zaburzeń wzrostu włosów poprzez wypełnienie luki komunikacyjnej wśród pracowników służby zdrowia. Docelowo oznacza to zapewnienie skutecznych i sprawdzonych metod leczenia.

Nasi Eksperci

Nasi eksperci to lekarze, dermatolodzy, badacze kliniczni i farmakologiczni, farmaceuci oraz wszyscy inni pracownicy służby zdrowia i medycyny estetycznej, którzy na co dzień pracują lub mają do czynienia z zaburzeniami wzrostu i wypadaniem włosów; niezależnie poświęcając swój czas na rzecz World Hair Council.

Nasz Powód Powołania Rady

Badania opinii Health, przeprowadzone dla World Hair Council, udokumentowały, że pomimo dużego fizycznego i emocjonalnego wpływu choroby, nie wiedzieli do kogo mogą się zwrócić po wiedzę i porady dotyczące radzenia sobie z ich stanem. Spowodowało to, że ominęło ich leczenie, które mogłoby poprawić ich sytuację i jakość ich życia.

46% kobiet cierpi z powodu wypadania włosów w milczeniu; tylko 18% kobiet rozmawiało ze swoim lekarzem rodzinnym na temat problemów z wzrostem włosów, podczas gdy żadna z kobiet nie skonsultowała się z dermatologiem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia zajmującym się problemem wypadania włosów.

75% mężczyzn cierpiących z powodu wypadania włosów nie wiedziało, że ten problem można rozwiązać w prosty i skuteczny sposób.

Ogólnie 71% kobiet doświadczyło jakiejś postaci wypadania włosów na pewnym etapie swojego życia.

Wśród nich,

  • 83% czuło, że negatywnie wpłynęło to na ich pewność siebie
  • 71% czuło, że negatywnie wpłynęło to na ich kontakty towarzyskie
  • 57% czuło, że negatywnie wpłynęło to na ich pracę
  • 85% czuło, że negatywnie wpłynęło to na ich atrakcyjność

Mówiąc konkretniej, 78% kobiet uważało, że ich życie stało się bardziej stresujące niż pięć lat wcześniej.

Wśród nich,

  • 89% uważa, że miało to negatywny wpływ na fizyczny wygląd ich włosów, ale, co zaskakujące, tylko
  • 30% rozmawiało ze swoim fryzjerem o możliwych tymczasowych rozwiązaniach kosmetycznych
  • 34% zwróciło się do przyjaciela lub członka rodziny, aby porozmawiać o swojej frustracji emocjonalnej
  • 46% cierpiało w milczeniu, nie wiedząc, do kogo się zwrócić o pomoc

Badania wykazały, że tylko 18% kobiet doświadczających wypadania włosów zwróciło się o pomoc do swojego lekarza rodzinnego.

Spośród 18% kobiet, które zwróciły się o pomoc do lekarza rodzinnego, przeważająca większość uważała, że one i ich problem nie są traktowane wystarczająco poważnie, a w wielu przypadkach tak naprawdę nie wiedziały, jak sobie z tym poradzić lub jak prowadzić dialog o problemie ze wzrostem włosów. Poskutkowało to zwiększonym stresem i frustracją oraz miało negatywny wpływ na psychikę osób cierpiących z powodu wypadania włosów. Ostatecznie doprowadziło to do obniżenia jakości życia chorych i pogorszenia problemu.

Posiadanie Wiedzy i Przejmowanie Kontroli to Klucz do Sukcesu

Jeśli zmagasz się z zaburzeniami wzrostu włosów (przerzedzeniem, wypadaniem włosów itp.) lub jesteś pracownikiem służby zdrowia czy przedstawicielem branży (lekarzem, farmaceutą, fryzjerem lub kimś jeszcze innym), musisz posiadać pewną wiedzę, która pozwoli ci podejść do problemu we właściwy sposób i wypełnić lukę komunikacyjną, aby przejąć kontrolę nad chorobą.

Dowiedz się więcej w Centrum Informacji