Cykl Wzrostu Włosa

Bez względu na przyczynę lub rodzaj wypadania, przerzedzania lub zaburzenia wzrostu włosów, zawsze wiąże się ono z zaburzeniem cyklu wzrostu włosa.

Dlatego świadomość istnienia różnych etapów cyklu wzrostu włosa ma kluczowe znaczenie dla skutecznego podejścia do leczenia każdego z zaburzeń wzrostu włosów.

Prawidłowy Cykl Wzrostu Włosa

Tłumacząc to w jak najprostszy sposób, cykl wzrostu włosa składa się z trzech faz.

Kliknij poniżej, aby zobaczyć fazy
Faza wzrostu
Faza przejściowa
Faza spoczynku

Faza wzrostu

Faza przejściowa

Faza spoczynku

3lata
Faza wzrostu
Faza przejściowa
Faza spoczynku
Jest to faza, w której w danym momencie około 85-90% włosów aktywnie rośnie. Faza ta trwa średnio 2-3 lata, jednak może być dłuższa – w rzeczywistości nawet do 6 lat.
Jest to faza, w której naczynie odżywcze włosa, czyli brodawka skórna, odłącza się od mieszka włosowego, ponieważ faza wzrostu dobiega końca. W tej fazie znajduje się około 1% włosów i trwa ona przez okres 1-2 tygodni.
W fazie spoczynku około 10-15% włosów pozostaje nieaktywnych w mieszkach włosowych po osiągnięciu pełnego potencjału swojego wzrostu. Przeciętny czas trwania tej fazy to 3-4 miesiące, po czym włos wypada z mieszka i zostaje zastąpiony nowym włosem. Mieszek włosowy rozpoczyna tym samym nową fazę wzrostu, kończąc dany cykl.

Rola Proteoglikanów w Mieszkach Włosowych Podczas Prawidłowego Cyklu Wzrostu Włosa

W czasie trwania prawidłowego cyklu wzrostu włosa występują optymalne progi, przy osiągnięciu których określone proteoglikany zaczynają wywierać swoje działanie modulujące, aby zapewnić, że fazy zrównoważonego, prawidłowego i zdrowego cyklu odbywają się w odpowiednim czasie.

Zakłócony Cykl Wzrostu Włosa

Bez względu na przyczynę wypadania włosów, zawsze wiąże się ono z zaburzeniem cyklu wzrostu włosa. Skutkiem tego jest zakłócony cykl wzrostu włosa. Najczęściej występujące jego konsekwencje to:

Skrócona Faza Wzrostu
Wczesna Faza Przejściowa
Przedłużona Faza Spoczynku

Skrócona Faza Wzrostu

Wczesna Faza Przejściowa

Przedłużona Faza Spoczynku

Faza wzrostu zostaje skrócona
Faza spoczynku ulega przedłużeniu
Czas trwania fazy wzrostu ulega skróceniu, co w konsekwencji wpływa na cały cykl wzrostu włosa.
Gdy faza wzrostu zostaje skrócona, mieszek włosowy wchodzi w fazę przejściową wcześniej niż normalnie.
Z biegiem czasu coraz więcej włosów przedwcześnie wchodzi w fazę spoczynku, wydłużając prawidłowy czas trwania tej fazy i prowadząc do zwiększonego wypadania włosów oraz słabszego ich odrastania. Po przedłużonej fazie spoczynku mniej mieszków włosowych powraca do fazy wzrostu, co skutkuje brakiem ponownego wzrostu włosów. Jest to zjawisko znane jako uśpiony (śpiący) mieszek włosowy.

Brak Równowagi Proteoglikanów w Mieszkach Włosowych Przyczynia się do Zakłócenia Cyklu Wzrostu Włosa

Gdy stężenie proteoglikanów w mieszkach włosowych spada poniżej określonego progu, uniemożliwia to aktywację i modulację złożonego procesu wzrostu mieszków włosowych. Zaburza to prawidłowy, zdrowy cykl wzrostu włosa. Przedłużający się okres rozregulowania i ciągłe „niższe niż prawidłowe” stężenie proteoglikanów powoduje degradację mieszków – znaną jako Proteoglycan Follicular Atrophy.

Proteoglycan Follicular Atrophy jest następstwem okresu Follicular Hypo-Glycania, podczas której proteoglikany mieszków włosowych niezbędne do prawidłowego, zdrowego wzrostu włosów zostają utracone; proces ten hamuje stopniową aktywację i regulację złożonego procesu wzrostu mieszków włosowych.

 

Proteoglycan Replacement Therapy jest jedyną klinicznie sprawdzoną metodą leczenia Proteoglycan Follicular Atrophy.

Normalizacja Cyklu Wzrostu Włosa

Celem każdego podejścia do leczenia wypadania i/lub zaburzeń wzrostu włosów u kobiet i mężczyzn, bez względu na ich przyczynę i rodzaj, jest zastosowanie metody bazowej, która normalizuje i przywraca zakłócony cykl wzrostu włosa do prawidłowego, zdrowego stanu i uzupełnia proteoglikany, które zostały utracone w wyniku atrofii – bez uszczerbków na bezpieczeństwie i łatwości stosowania.

Normalizacja Cyklu Wzrostu Włosa

Powrót do Prawidłowej Fazy Wzrostu

Proteoglycan Replacement Therapy ma Aktywne Działanie na Cykl Wzrostu Włosa

Proteoglycan Follicular Atrophy jest wyjściową etiologią zaburzonego cyklu wzrostu włosa i miniaturyzacji mieszków włosowych, więc farmakologiczne zwiększenie zawartości i syntezy kluczowych proteoglikanów w mieszku włosowym oraz wokół niego stanowi osiągalny cel w leczeniu zarówno łysienia typu żeńskiego, jak i łysienia telogenowego.

Jedną z dostępnych i bezpiecznych metod zwiększania stężenia proteoglikanów w mieszkach włosowych i normalizacji cyklu wzrostu włosa jest doustne podawanie biodostępnych proteoglikanów, określanych jako Proteoglycan Replacement Therapy.

To ukierunkowane podejście do rozwiązania problemu Proteoglycan Follicular Atrophy przeciwdziała wszelkim zaburzeniom równowagi w cyklu wzrostu włosa wywołanym przez Follicular Hypo-Glycania i okazało się skuteczne w leczeniu wypadania włosów u kobiet i mężczyzn na całym świecie.

Proteoglycan Replacement Therapy jest szeroko stosowana w postaci monoterapii lub jako część multiterapii.

Dowiedz się więcej o Proteoglycan Replacement Therapy

 

Rezultat Proteoglycan Replacement Therapy