Centrum Badawcze

World Hair Council jest zaangażowana w poprawę wyników leczenia u wszystkich pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń wzrostu lub wypadania włosów i zapewnienie im optymalnych form terapii.

W związku z tym, po ustaleniu, że Proteoglycan Follicular Atrophy jest głównym wyjściowym czynnikiem negatywnym, najważniejszym celem prezentowanych badań stały się Proteoglycan Follicular Atrophy, Follicular Hypo-Glycania oraz potwierdzona klinicznie Proteoglycan Replacement Therapy.

Tutaj znajdziesz listę naszych artykułów klinicznych

Integralna rola proteoglikanów we wzroście i wypadaniu włosów – mechanizmy stojące za bioaktywnością Proteoglycan Replacement Therapy od Nourkrin® z Marilex® w łysieniu typu żeńskiego i męskiego oraz łysieniu telogenowym

Wadstein J, Thom E, Gadzhigoroeva A.
Dermatol Res Pract. 2020 Feb; 2020:8125081.

Wniosek: Łysienie typu żeńskiego (FPHL) oraz łysienie telogenowe (TE) są najczęściej występującymi rodzajami wypadania włosów u kobiet, jednak ich przyczyny nie zostały jak dotąd jednoznacznie wyjaśnione. Ten przełomowy artykuł rzuca światło na fundamentalną patologię, która stoi za kilkoma klinicznymi obrazami zaburzeń wzrostu włosów u kobiet. Badania pokazują, że zdolność komórek zaatakowanych mieszków włosowych do syntezy proteoglikanów znacznie spada. Prowadzi to do stanu niedoboru proteoglikanów zwanego Follicular Hypo-Glycania (FHG). Stan patologiczny wpływa negatywnie na wiele kluczowych szlaków metabolicznych, takich jak Wnt/β-katenina; skracając w ten sposób fazę anagenu i indukując mieszki włosowe do wejścia w fazę telogenu. Długotrwałe, nieleczone FHG powoduje miniaturyzację i atrofię mieszków włosowych, stan zwany Proteoglycan Follicular Atrophy (PFA). Ten niedawno rozpoznany stan reaguje na terapię za pomocą Nourkrin® z Marilex®. Autorzy sugerują, że terapia Nourkrin® dostarcza bioaktywne proteoglikany, które mogą wprowadzić mieszki włosowe z powrotem do fazy anagenu i przedłużyć wzrost włosów poprzez wspieranie proliferacji komórek. Kliniczna skuteczność PRT została udowodniona w kilku badaniach przeprowadzonych na ludziach, w których Nourkrin® nie tylko zwiększył gęstość włosów kobiet z FPHL, ale także poprawił ich samoocenę, samopoczucie psychospołeczne i ogólną jakość życia.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Proteoglycan Replacement Therapy: Objective and Subjective Effects and Tolerability in Persons with Hair Loss

Thom E
J Int Med Res. 2006;34(5):514-9.

Wniosek: Kontrolowana ocena monoterapii Nourkrin® z Marilex® wykazała znaczną poprawę zarówno w gęstości włosów, jak i satysfakcji z leczenia w porównaniu z wartościami wyjściowymi i grupą placebo. Należy wziąć pod uwagę, że obserwowany wzrost liczby włosów na skórze głowy był zależny od czasu i osiągnął istotność statystyczną po 6 miesiącach terapii. W ciągu 12-miesięcznego okresu kontrolnego tego badania efekt nadal się poprawiał.

Odkrycia te wskazują, że długotrwała suplementacja (6 miesięcy lub dłużej) z Nourkrin® przynosi bardziej zadowalające wyniki. Nie wykryto żadnych znaczących skutków ubocznych i żaden z uczestników nie wycofał się z udziału w badaniu z powodu wystąpienia u niego skutków ubocznych.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Cosmetic Hair Treatments Improve Quality of Life in Woman with Female Pattern Hair Loss

Kingsley DH, Thom E
J Appl Cosmetol. 2012;30:49-59

Wniosek: To badanie podkreśla niezwykle istotny, ale szeroko zaniedbywany aspekt, wpływu wypadania włosów na samopoczucie psychiczne i jakość życia. U kobiet z utratą włosów typu I do III według skali Ludwiga, kuracja Nourkrin® przez 6 miesięcy poprawiła wszystkie wskaźniki jakości życia. Poprawa psychologiczna nastąpiła wraz z poprawą stanu kosmetycznego uczestników. Klinicyści również powinni wziąć pod uwagę efekt Nourkrin® przy rozważaniu oceny kosztów i korzyści suplementacji.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Treatment of Hair Thinning and Hair Ageing with specific Lectican and Leucine Proteoglycans

Thom E, Wadstein J, Thom EW, Kingsley DH
J Appl Cosmetol. 2014;32:105-15.

Wniosek: Niniejsza praca przedstawia ukierunkowany przegląd funkcji proteoglikanów w mieszkach włosowych i ich znaczenia w patofizjologii powszechnych zaburzeń wzrostu włosów. Odnosząc się do ścisłego zaangażowania proteoglikanów w biologię mieszków włosowych i biorąc pod uwagę ich pozytywny wpływ na patologie włosów, autorzy zaproponowali zastosowanie biodostępnych mieszanin proteoglikanów (Marilex® w Nourkrin®) w profilaktyce i terapii powszechnych rodzajów wypadania włosów.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Pregnancy and the hair growth cycle: anagen induction against hair growth disruption using Nourkrin® with Marilex®, a proteoglycan replacement therapy

Thom E
J Cosmet Dermatol. 2017;16(3):421-7.

Wniosek: Praca rzuca światło na mechanizmy leżące u podstaw poporodowego łysienia telogenowego i wyjaśnia, dlaczego niedobór proteoglikanów w mieszkach włosowych jest potencjalną etiologią leżącą u podstaw tej choroby. Autorka argumentuje, że w oparciu o dostępne dowody, dramatyczne wahania poziomu hormonów płciowych i kortyzolu w czasie ciąży i krótko po niej, mogą wpływać na homeostazę proteoglikanów mieszków włosowych, co z kolei prowadzi do znacznego skrócenia fazy anagenu i zakłócenia całego cyklu. Dlatego proponuje się Proteoglycan Replacement Therapy preparatem Nourkrin® w terapii poporodowego łysienia telogenowego.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Stress and the Hair Growth Cycle: Cortisol-Induced Hair Growth Disruption

Thom E
J Drugs Dermatol. 2016;15(8):1001-4.

Wniosek: Przegląd ten analizuje różne czynniki zaangażowane w zakłócenie cyklu włosa z powodu ostrego lub przewlekłego stresu, tj. łysienia telogenowego, podkreślając mniej zbadany związek pomiędzy hormonem stresu, kortyzolem i proteoglikanami mieszków włosowych. Istnieją dowody na to, że zwiększone tempo degradacji proteoglikanów (Proteoglycan Follicular Atrophy), wtórne do wysokiego stężenia krążącego kortyzolu, wyjaśnia związek pomiędzy stresem a wypadaniem włosów w ostrym i przewlekłym łysieniu telogenowym. Proteoglycan Replacement Therapy (Nourkrin® z Marilex® firmy Pharma Medico), zawierająca versican i dekorin, może odegrać kluczową rolę w indukcji i przedłużeniu fazy anagenu podczas wywołanego stresem ostrego i przewlekłego łysienia telogenowego.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Lifestyle Diseases and the Hair Growth Cycle: A multidisciplinary approach using Nourkrin® with Marilex®, a proteoglycan replacement therapy, for anagen induction and maintenance

Thom E, Thom EW
Ann Dermatol Res. 2017;1:6-11.

Wniosek: W pracy opisano wspólne aspekty etiologiczne i czynniki ryzyka wystąpienia wypadania włosów oraz przewlekłych zaburzeń stylu życia, np. zespoły insulinooporności. Wydaje się, że łysienie androgenowe jest niezależnym czynnikiem ryzyka zespołu metabolicznego i choroby wieńcowej, biorąc pod uwagę fakt, że insulinooporność i stan zapalny mogą negatywnie wpływać na normalną homeostazę mieszka włosowego. Świadomość istnienia takiego związku uzasadnia wagę wdrożenia multidyscyplinarnego podejścia do diagnozowania i leczenia wypadania włosów. Dzięki swoim unikalnym właściwościom przeciwzapalnym i właściwościom pobudzającym odrastanie włosów, PRT z Nourkrin® zapewnia dodatkowy wymiar w terapii wypadania włosów, któremu towarzyszą zespoły insulinooporności. Skuteczne leczenie wypadania włosów za pomocą PRT przyczynia się również do łagodzenia stresu psychicznego, który może pogorszyć oba te schorzenia.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Metabolic Syndrome, Cardiovascular Disease and the Hair Growth Cycle: Addressing hair growth disruption using Nourkrin® with Marilex® as a proteoglycan replacement therapy: A concise review

Thom E, Wadstein J, Kingsley DH, Thom EW
Ann Dermatol Res. 2018;2:1-7.

Wniosek: Jest to aktualizacja poprzedniego przeglądu opublikowanego w 2017 r., która omawia mechanizmy leżące u podstaw ścisłego związku pomiędzy wypadaniem włosów a insulinoopornością w oparciu o najnowszą opublikowaną literaturę. W tym artykule autorzy wyjaśniają, w jaki sposób hiperinsulinemia może przyczyniać się do patogenezy wypadania włosów i że związek ten jest silniejszy u kobiet z łysieniem typu żeńskiego niż w przypadku mężczyzn. Szczególny nacisk położono na rolę proteoglikanów w odwracaniu zmian patologicznych, jakie mogą wywołać zaburzenia metaboliczne i zaburzenia hormonalne mieszków włosowych.

Przeczytaj publikację tutaj

Treating Female Diffuse Hair Loss using Proteoglycan Replacement Therapy (Nourkrin® with Marilex®) – An Open-label, Subjective, Outcome Study on Hair Growth and Appearance, Self-Confidence and Treatment Satisfaction

Wadstein J, Thom E.
J Clin Derm Ther. 2019, 5: 037

Wniosek: Większość uczestników tego niedawno opublikowanego badania jakościowego wyraziła zadowolenie z terapii Nourkrin® . Osoby poddane leczeniu doświadczyły w szczególności pozytywnej zmiany w jakości i wyglądzie włosów już po 3 miesiącach badania. Zadowolenie pacjentów, zarówno w aspekcie kosmetycznym, jak i psychologicznym, nadal rosło wraz z dłuższym czasem trwania leczenia. Z tego badania można wywnioskować, że u kobiet z FPHL i TE wysokie wskaźniki satysfakcji osiąga się po 6-miesięcznym lub dłuższym okresie leczenia preparatem Nourkrin® Woman.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Nourkrin® Woman with Marilex® Enhances Hair Growth and Appearance and Improves Hair Confidence in Women with Diffuse Hair Loss from Brazil: An Investigator-Initiated Clinical Study

Mattos Simoes M, Thom E, Wadstein J
J Clin Invs Dermatol. 2020;8(1): 4

Wniosek: W tym długoterminowym, subiektywnym badaniu klinicznym skuteczność terapeutyczną PRT z Nourkrin® oceniano z punktu widzenia pacjenta w populacji brazylijskiej. Godną uwagi zaletą tego badania było to, że oprócz wzrostu włosów i wyglądu naukowcy ocenili również wyniki psychologiczne, takie jak pewność siebie pacjentów i satysfakcja z leczenia. Wyniki badań jasno wykazały, że stan włosów poprawił się u większości uczestników po poddaniu się monoterapii Nourkrin®. Obserwacje sugerują również, że pozytywne efekty PRT mogą pojawić się już po 3 miesiącach, co wskazuje na krótszy czas oczekiwania na pierwsze rezultaty w porównaniu z konwencjonalnymi metodami leczenia wypadania włosów. Wysoki poziom skuteczności i krótki czas oczekiwania na efekty są przypuszczalnie głównymi czynnikami, które doprowadziły do ​​wysokiego wskaźnika zadowolenia z leczenia Nourkrin® wynoszącego 97%. Co ważniejsze, większa pewność siebie wywołana przez zastosowanie PRT może poprawić obraz własnej osoby pacjentów i zapobiec psychospołecznym konsekwencjom wypadania włosów. Badanie kliniczne potwierdza, że ​​monoterapia preparatem Nourkrin® jest skuteczną metodą leczenia wypadania włosów u kobiet.

Przeczytaj publikację tutaj

 

Miej swój wkład w nasze badania

Jeśli jesteś badaczem, naukowcem lub innym profesjonalistą, który chciałby porozmawiać na temat udostępnienia przeprowadzonych przez siebie badań, możesz skontaktować się z którymś, ze swoich kolegów ekspertów, korzystając z poniższego linku.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji