Proteoglikan Foliküler Atrofi

Proteoglikan Foliküler Atrofi tüm insanlarda belgelenmiş bir patolojidir ve iç ve dış kök kılıfı olan dermal papillada seçili proteoglikanların azaldığı ve vücudun bu proteoglikanları yeniden üretme yeteneğinin giderek azaldığı bir durumdur.

Proteoglikanların metabolik dengesinde meydana gelen küçük düşüşlerin bile etkilerinin orantısız şekilde büyük sonuçlara yol açmasının olası olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.

Foliküler Proteoglikan Dengesizliği Saç Büyüme Siklusunun Bozulmasına Katkı Sağlar

Spesifik foliküler proteoglikanların konsantrasyonu spesifik bir eşiğin altında olduğunda, söz konusu proteoglikanların daha az düzeyde mevcut olması saç folikülü büyümesinin karmaşık prosesinin aktivasyonunu ve regülasyonunu önlemektedir. Bu durum normal ve sağlıklı şekilde düzenlenmiş Saç Büyüme Siklusunda dengesizliğe yol açmaktadır. Düzensizliğin daha uzun sürmesi ve proteoglikanların ‘normalden düşük’ konsantrasyonunu devam etmesi, Proteoglikan Foliküler Atrofi olarak bilinen foliküler bozunmaya neden olmaktadır.

Proteoglikan Foliküler Atrofi, normal sağlıklı saç büyümesi için gerekli spesifik foliküler proteoglikanların azaldığı Foliküler Hipo-Glikani sürecini takip eder. Bu durum saç folikülünün karmaşık büyüme prosesinin aşamalar halinde aktivasyonunu ve regülasyonunu önlemektedir.

 

Proteoglikan Foliküler Atrofi

 

Proteoglikan Replasman Tedavisi

Proteoglikan Replasman Tedavisi, bugüne kadar Proteoglikan Foliküler Atrofiyi ele almak için klinik olarak kanıtlanmış tek yöntemdir.

Daha fazla oku