Saç Dökülme Türleri

Genetik Saç Dökülmesi (Androgenetik Alopesi/Kadın Tipi Saç Dökülmesi), Telojen Saç Dökülmesi, Alopesi Areata/Totalis/Universalis, Trikotilomani, Traksiyon Alopesi ve Sikatrisyel Alopesi

Genel olarak farklı saç dökülmesi ve saç büyüme bozuklukları türlerinin ayırt edilmesi hasta ve hatta bazen de sağlık çalışanları veya sektör çalışanları (doktor, eczacı, saç uzmanı veya diğer) için zor olabilir.

Yaygın Saç Dökülme Türleri

Genetik Saç Dökülmesi (Androgenetik Alopesi / Kadın Tipi Saç Dökülmesi)
Genetik Saç Dökülmesi (Androgenetik Alopesi / Kadın Tipi Saç Dökülmesi)
Bu, saç dökülmesinin en yaygın nedeni kabul edilmektedir. Androgenetik Alopesinin gelişimi, Saç Büyüme Siklusunun Anajen (Büyüme) Fazının kısalması ve dolayısıyla Telojen (dinlenme) saç oranının artması ile ilişkilidir.

Proteoglikan Foliküler Atrofi, etkilenen foliküllerin boyutunda azalmaya neden olabilir ve bu durum da ürettikleri saçların çapının küçülmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durum, bu saç dökülme türünün temel bir özelliğidir ve saçın incelmesini ve saç ayrımının genişlemesini açıklar.

Kadın Tipi Saç Dökülmesi kadınların %30’undan fazlasını etkilemektedir. Saç dökülmesi tipik olarak yaygındır (saç derisine eşit olarak yayılır) ve başın ön ve tepe (taç) kısımlarını benzer şiddette etkiler. Bu, bazen ‘Noel Ağacı’ paterni olarak bilinen bir durumu ortaya çıkarır. Genellikle ön saç çizgisi boyunca biraz daha yoğun olan bir saç topluluğu varlığını korur. Ayrıca, kadınlarda saç derisinin ön bölgesinde normal miktarda saç varlığını koruyabilir ancak taç bölgesinden daha geriye bakıldığında bu saç yoğunluğu kademeli olarak incelir.

Telojen Saç Dökülmesi
Telojen Saç Dökülmesi
Bu durum çoğunlukla kadınlarda meydana gelir ve genellikle Anajen (büyüme) fazındaki saçların Telojen (dinlenme) fazına erken girmesine neden olan, Saç Büyüme Siklusunda (Proteoglikan Foliküler Atrofi) meydana gelen bir bozukluktan kaynaklanır.

Telojen Saç Dökülmesi (TE), kendini genellikle aşırı miktarda saç dökülmesi (akut TE olarak da adlandırılır) olarak gösterir. Bununla birlikte, kendini yavaş yavaş seyrelmeye yol açan normal miktarda saç dökülmesiyle de gösterebilmektedir (kronik TE olarak da adlandırılır).

Bu nedenle, saç dökülmesi semptomlarının ilk başlangıcını yaşayan herkesin acil ve birincil tedavi olarak Proteoglikan Replasman Tedavisi kullanması oldukça önemlidir. Proteoglikan Replasman Tedavisinin kullanımı, Saç Büyüme Siklusunun normalleştirilmesine ve sağlıklı saç büyümesinin geri kazanılmasına yardımcı olmak için gerekli proteoglikan seviyelerinin dengesini geri kazandırır.

Alopesi Areata / Totalis / Universalis
Alopesi Areata / Totalis / Universalis
Alopesi Areata, saç derisindeki (Alopesi Totalis) veya vücuttaki (Alopesi Universalis) her saç folikülünü ara sıra etkileyen, düzensiz saç dökülmesi ile karakterize edilir. Bu bozukluk genellikle ergenlik yaşları ile 30 yaş arasında ortaya çıksa da, her yaşta meydana gelebilir ve her iki cinsiyeti de eşit şekilde etkiler.

Alopesi Areata hızlı bir şekilde başlar, ancak özellikle azalmış olabilecek proteoglikanların yenilenmesiyle Saç Büyüme Siklusunun normalleştirilmesi durumunda kendiliğinden tersine dönme eğilimi göstermektedir.

Bu nedenle, saç dökülmesi semptomlarının ilk başlangıcını yaşayan herkesin acil ve birincil tedavi olarak Proteoglikan Replasman Tedavisi kullanması oldukça önemlidir. Proteoglikan Replasman Tedavisinin kullanımı, Saç Büyüme Siklusunun normalleştirilmesine ve sağlıklı saç büyümesinin geri kazanılmasına yardımcı olmak için gerekli proteoglikan seviyelerinin dengesini geri kazandırır.

Traksiyon Alopesi
Traksiyon Alopesi
Traksiyon Alopesi veya kozmetik “stres kaynaklı” saç dökülmesi, saçın şaft boyunca zayıflaması ve kırılmasıdır. Bu durum, kırılma, düğümlenme, bölünme ve matlaşma gibi çok sayıda saç telleri sorununa yol açabilmektedir.

Yeni ve sağlıklı bir saç büyümesinin sağlanması için normal Saç Büyüme Siklusunun desteklenmesi çok önemlidir.

Bu nedenle, saç dökülmesi semptomlarının ilk başlangıcını yaşayan herkesin acil ve birincil tedavi olarak Proteoglikan Replasman Tedavisi kullanması oldukça önemlidir. Proteoglikan Replasman Tedavisinin kullanımı, Saç Büyüme Siklusunun normalleştirilmesine ve sağlıklı saç büyümesinin geri kazanılmasına yardımcı olmak için gerekli proteoglikan seviyelerinin dengesini geri kazandırır.

Trikotilomani
Trikotilomani
Trikotilomani, kontrol edilemeyen obsesif kompulsif dürtülere bağlı olarak kafada bulunan saçların tekrarlayan çekme veya bükme gibi eylemlerden kaynaklı olarak dökülmesi veya hasar görmesidir. Trikotilomani, yetişkinlere göre çocuklar arasında daha yaygındır ve erkeklere göre kadınlarda iki kat daha fazla meydana gelir.

Trikotilomaninin klinik özelliği, saçların kafa derisinin yan tarafından, baskın elin kullanımıyla yamalar halinde koparılması veya yolunmasıdır. Bazen tüm kafa derisi bu durumdan etkilenir. Nadir durumlarda başka vücut bölgelerinin de bundan etkilenmesi söz konusudur.

Obsesif kompulsif dürtüler kontrol altına alındığında, yeni ve sağlıklı saç büyümesinin sağlanması için Saç Büyüme Siklusunun desteklenmesi önemlidir.

Bu nedenle, saç dökülmesi semptomlarının ilk başlangıcını yaşayan herkesin acil ve birincil tedavi olarak Proteoglikan Replasman Tedavisi kullanması oldukça önemlidir. Proteoglikan Replasman Tedavisinin kullanımı, Saç Büyüme Siklusunun normalleştirilmesine ve sağlıklı saç büyümesinin geri kazanılmasına yardımcı olmak için gerekli proteoglikan seviyelerinin dengesini geri kazandırır.

Sikatrisyel Alopesi
Sikatrisyel Alopesi
Sikatrisyel Alopesi veya iz bırakan saç dökülmesi, saç foliküllerinin kendisini etkileyen hastalıktan (primer Sikatrisyel Alopesi) veya folikül dışı gerçekleşen bazı dolaylı süreçler nedeniyle (sekonder Sikatrisyel Alopesi) saç foliküllerinde meydana gelen hasara ve normal sağlıklı Saç Büyüme Siklusuna eşlik eden veya bunlardan sonra meydana gelen "Alopesi" için kullanılan genel terimdir.

Deri genellikle yarı saydam veya depigmente bir görünüme sahiptir ve bu duruma bazen iltihaplanma eşlik etmektedir. Ayrıca saç dökülmesi düzensiz veya yaygın olarak görülebilir.

Bu nedenle, saç dökülmesi semptomlarının ilk başlangıcını yaşayan herkesin acil ve birincil tedavi olarak Proteoglikan Replasman Tedavisi kullanması oldukça önemlidir. Proteoglikan Replasman Tedavisinin kullanımı, Saç Büyüme Siklusunun normalleştirilmesine ve sağlıklı saç büyümesinin geri kazanılmasına yardımcı olmak için gerekli proteoglikan seviyelerinin dengesini geri kazandırır.

Saç Dökülmesi ile ilgili Gerçekler

Saç dökülmesinin birçok farklı türü ve nedeni vardır. Ancak profesyonel danışmanlık olmadan bireysel durumunuz ile ilgili spesifik türler ve nedenlerin belirlenmesi genellikle zordur.

Saç dökülmesinin nedeni veya türü ne olursa olsun, Saç Büyüme Siklusunun her zaman olumsuz yönde etkilendiği ve genellikle altta yatan Proteoglikan Foliküler Atrofi’nin mevcut olabileceğinin bilincinde olmak önemlidir.

Bu nedenle Saç Büyüme Siklusunun normalleştirilmesi, Proteoglikan Foliküler Atrofi ve Proteoglikan Replasman Tedavisi hakkında bilgi, herhangi bir tedavi yaklaşımının başarılı sonuçlanması için son derece önemlidir.

Daha fazla oku