Saç Büyüme Siklusu

Saç dökülme, saç incelme veya saç büyüme bozukluğu nedeni veya türü ne olursa olsun Saç Büyüme Siklusu daima olumsuz etkilenmektedir.

Bu nedenle Saç Büyüme Siklusunun farklı aşamaları ve sürecinin farkında olmak, herhangi bir saç büyüme bozukluğuna başarılı bir şekilde yaklaşmak için son derece önemlidir.

Normal Saç Büyüme Siklusu

Basitçe açıklamak gerekirse, Saç Büyüme Siklusunun üç fazı mevcuttur.

Fazları görüntülemek için aşağıya tıklayın
Büyüme Fazı
Geçiş Fazı
Dinlenme Fazı

Büyüme Fazı

Geçiş Fazı

Dinlenme Fazı

3yıl
Büyüme Fazı
Geçiş Fazı
Dinlenme Fazı
Bu fazda saçın %85-90’ı aktif olarak büyümektedir. Bu faz ortalama olarak 2-3 yıl sürmektedir, ancak bu süre daha uzun olabilir. Hatta 6 yıla kadar sürebilmektedir.
Bu fazda saçın besin kaynağı olan dermal papilla, folikülden ayrılır ve Büyüme Fazı sona erer. Saçın yaklaşık %1’i yalnızca 1-2 haftalık süre boyunca bu fazdadır.
Dinlenme Fazında saçın %10-15’i tam büyüme potansiyeline ulaştıktan sonra folikül içinde inaktif olarak durur. Bu fazın ortalama süresi 3-4 aydır ve bu süreden sonra saç folikülden serbest bırakılır ve yerini yeni bir saç alır. Ardından folikül yeni bir Büyüme Fazına başlamaya geri döner ve böylelikle siklus tamamlanır.

Normal Saç Büyüme Siklusu Sırasında Foliküler Proteoglikanların Rolü

Normal Saç Büyüme Siklusu sırasında dengeli, normal ve sağlıklı şekilde düzenlenmiş siklusun zamanında gerçekleşmesini sağlamak için spesifik proteoglikanların modüle edici etkilerini uyguladıkları optimal eşikler mevcuttur.

Normal Saç Büyüme Siklusu

Bozulmuş Saç Büyüme Döngüsü

Saç dökülmesinin nedeni ne olursa olsun, Saç Büyüme Siklusu daima olumsuz etkilenir. Bu bozulmuş Saç Büyüme Döngüsü ile sonuçlanır. Çoğunlukla aşağıdaki sonuçlar meydana gelir:

Fazları görüntülemek için aşağıya tıklayın
Büyüme Fazında Kısalma
Erken Geçiş Fazı
Uzamış Dinlenme Fazı

Büyüme Fazında Kısalma

Erken Geçiş Fazı

Uzamış Dinlenme Fazı

Büyüme Fazı Kısalır
Dinlenme Fazı uzar
Büyüme Fazının süresi kısalır ve bunun sonucunda tüm Saç Büyüme Siklusu bu durumdan etkilenir.
Büyüme Fazı kısaldığında saç folikülü Geçiş Fazına normalden daha erken girer.
Zamanla daha fazla saç Dinlenme Fazına erken girerek bu fazın normal süresini uzatmakta ve saç dökülmesinde artışa ve tekrar büyümede zayıflama ile sonuçlanmaktadır. Uzatılmış Dinlenme Fazından sonra daha az sayıda saç folikülü Büyüme Fazına geri indüklenerek tekrar büyümenin hiç olmaması ile sonuçlanmaktadır. Bu aktif olmayan (uyuyan) saç folikülü olarak bilinmektedir.

Foliküler Proteoglikan Dengesizliği Saç Büyüme Siklusunun Bozulmasına Katkı Sağlar

Spesifik foliküler proteoglikanların konsantrasyonu spesifik bir eşiğin altında olduğunda, söz konusu proteoglikanların daha az düzeyde mevcut olması saç folikülü büyümesinin karmaşık prosesinin aktivasyonunu ve modülasyonunu önlemektedir. Bu durum normal ve sağlıklı şekilde düzenlenmiş Saç Büyüme Siklusunda dengesizliğe yol açmaktadır. Düzensizliğin daha uzun sürmesi ve proteoglikanların ‘normalden düşük’ konsantrasyonunu devam etmesi, Proteoglikan Foliküler Atrofi olarak bilinen foliküler bozunmaya neden olmaktadır.

Proteoglikan Foliküler Atrofi, normal sağlıklı saç büyümesi için gerekli spesifik foliküler proteoglikanların azaldığı Foliküler Hipo-Glikani sürecini takip eder. Bu durum saç folikülünün karmaşık büyüme prosesinin aşamalar halinde aktivasyonunu ve regülasyonunu önlemektedir.

 

Proteoglikan Foliküler Atrofi

 

Proteoglikan Replasman Tedavisi, Proteoglikan Foliküler Atrofiyi ele almak için klinik olarak kanıtlanmış tek yöntemdir.

Saç Büyüme Siklusunun Normalleştirilmesi

Nedeni ve türü ne olursa olsun kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesi ve/veya saç büyüme bozukluklarına yönelik herhangi bir tedavi yaklaşımının amacı, güvenliği ve kullanım kolaylığını tehlikeye atmadan bu bozulmayı normalleştiren ve normal, sağlıklı Saç Büyüme Siklusunda geri kazandıran ve atrofi nedeniyle azalmış proteoglikanları yenileyen başlangıç yaklaşımının kullanılmasıdır.

Saç Büyüme Siklusunun Normalleştirilmesi

Normal Büyüme Fazına Geri Dönüş

Proteoglikan Replasman Tedavisi Saç Büyüme Siklusu ile Aktif Şekilde Etki Eder

Proteoglikan Foliküler Atrofi, bozulmuş Saç Büyüme Döngüsünün ve foliküler minyatürizasyonun altta yatan etiyolojisi olduğundan, kilit proteoglikanların içeriğinin farmakolojik olarak güçlendirilmesi ve folikül içindeki ve etrafındaki sentez hem Kadın Tipi Saç Dökülmesi hem de Telojen Saç Dökülmesinin tedavi edilmesi için ulaşılabilir bir terapötik hedef sunar.

Spesifik saç folikülü proteoglikanlarının konsantrasyonunu artırmanın ve Saç Büyüme Siklusunu normalleştirmenin mevcut ve güvenli bir yöntemi, Proteoglikan Replasman Tedavisi olarak adlandırılan, biyolojik olarak kullanılabilir proteoglikanların oral olarak uygulanmasıdır.

Proteoglikan Foliküler Atrofiyi tedavi etmeye yönelik bu hedef odaklı yaklaşım, Foliküler Hipo-Glikanı kaynaklı olarak Saç Büyüme Siklusunda meydana gelen herhangi bir olumsuz dengesizliği ortadan kaldırmaktadır ve dünya genelinde kadın ve erkek tipi saç dökülmesini tedavi etmede etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Proteoglikan Replasman Tedavisi monoterapi veya çoklu tedavi yaklaşımının parçası olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Proteoglikan Replasman Tedavisi hakkında daha fazla bilgi

Proteoglikan Replasman Tedavisinin Etkisi