Proteoglikan Replasman Tedavisi

Proteoglikanlar tüm insanlarda metabolik yolların kilit düzenleyicileridir. Proteoglikanların metabolik dengesinde meydana gelen küçük düşüşlerin bile etkilerinin orantısız şekilde büyük sonuçlara yol açmasının olası olduğu birçok klinik makalede belgelenmiş ve akran değerlendirmesinden geçmiş önde gelen dergilerde yayınlanmıştır.

Proteoglikan Replasman Tedavisi Saç Büyüme Siklusuna Aktif Şekilde Etki Eder

Proteoglikan Foliküler Atrofi, bozulmuş Saç Büyüme Döngüsünün ve foliküler minyatürizasyonun altta yatan etiyolojisi olduğundan, kilit proteoglikan içeriğinin farmakolojik olarak güçlendirilmesi ve folikül içindeki ve etrafındaki sentezinin arttırılması hem Kadın Tipi Saç Dökülmesi hem de Telojen Saç Dökülmesinin tedavi edilmesi için ulaşılabilir bir terapötik hedef sunar.

Spesifik saç folikülü proteoglikanlarının konsantrasyonunu artırmanın ve Saç Büyüme Döngüsünü normalleştirmenin mevcut ve güvenli bir yöntemi, Proteoglikan Replasman Tedavisi olarak adlandırılan, biyolojik olarak kullanılabilir proteoglikanların oral olarak uygulanmasıdır.

Proteoglikan Foliküler Atrofiyi tedavi etmeye yönelik bu hedef odaklı yaklaşım, Foliküler Hipo-Glikanı kaynaklı olarak Saç Büyüme Siklusunda meydana gelen herhangi bir olumsuz dengesizliği ortadan kaldırmaktadır ve dünya genelinde kadın ve erkek tipi saç dökülmesini tedavi etmede etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Proteoglikan Replasman Tedavisi monoterapi veya çoklu tedavi yaklaşımının parçası olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

 

Proteoglikan Replasman Tedavisinin Etkisi