Araştırma Merkezi

Dünya Saç Konseyi saç büyüme bozuklukları veya saç dökülmesi yaşayan tüm hastalar için tedavi sonuçlarını iyileştirmeye ve en uygun tedavileri almalarını sağlamaya odaklanmıştır.

Bu nedenle, Proteoglikan Foliküler Atrofinin altta yatan olumsuz katkı sağlayan bir unsur olduğunun klinik olarak tespit edilmesinin ardından, sunulan araştırmanın birincil odak noktası Proteoglikan Foliküler Atrofi, Foliküler Hipo-Glikani ve klinik olarak doğrulanmış ve kanıtlanmış Proteoglikan Replasman Tedavisi olmuştur.

Birkaç klinik makalemize buradan erişebilirsiniz+

Spesifik Proteoglikanların Saç Büyümesi ve Saç Dökülmesindeki İntegral Rolleri: Paternli Saç Dökülmesi ve Telojen Saç Dökülmesinde Proteoglikan Replasman Tedavisinin Biyoaktivitesinin Arkasındaki Mekanizmalar

Wadstein J, Thom E, Gadzhigoroeva A.
Dermatol Res Pract. 2020 Feb; 2020:8125081.

Sonuç: Kadın Tipi Saç Dökülmesi ve Telojen Saç Dökülmesi, kadınlarda en sık görülen saç dökülme türleridir, ancak altta yatan nedenleri halen ikna edici bir şekilde açıklanmamıştır. Dönüm noktası niteliğindeki bu makale, kadınlarda saç büyüme bozukluklarının çeşitli klinik sunumlarının ardındaki temel bir patolojiye ışık tutmaktadır. Araştırmalar, etkilenen foliküler hücrelerin proteoglikan sentezleme yeteneğinin önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Bu, Foliküler Hipo-Glikani adı verilen bir proteoglikan eksikliği durumuna yol açar. Bu patolojik durum, Wnt/β-katenin gibi birçok kilit metabolik yolu olumsuz etkiler; böylece Anajen fazı kısalır ve saç folikülleri inaktif duruma geçecekleri bir Telojen fazına girmeye zorlanır. Uzun süreli, tedavi edilmemiş Foliküler Hipo-Glikani, Proteoglikan Foliküler Atrofi adı verilen bir durum olan foliküler minyatürizasyona ve atrofiye neden olur. Yakın zamanda tespit edilen bu durum, Proteoglikan Replasman Tedavisine (Marilex® içeren Nourkrin® ile) yanıt verir. Yazarlar, bu tedavinin, saç foliküllerini Anajene girmeye zorlayabilen ve hücre çoğalmasını teşvik ederek saç foliküllerinin büyümesini uzatabilen biyoaktif proteoglikanlar sağladığını bildirmektedir. Proteoglikan Replasman Tedavisinin klinik etkinliği, sadece FPHL’li kadınların saç yoğunluğunu arttırmakla kalmayıp aynı zamanda öz güvenlerini, psikososyal sağlıklarını ve genel yaşam kalitelerini iyileştirdiği insanlar üzerinde gerçekleştirilen birkaç deney yoluyla kanıtlanmıştır.

Yayını buradan okuyabilirsiniz:

Proteoglikan Replasman Tedavisi: Saç Dökülmesi Olan Kişiler Üzerindeki Objektif ve Subjektif Etkiler ve Tolere Edilebilirlik

Thom E
J Int Med Res. 2006;34(5):514-9.

Sonuç: Monoterapinin (Marilex® içeren Nourkrin® ile) kontrollü değerlendirmesi, hem saç yoğunluğunda hem de tedavi memnuniyetinde, hem başlangıç değerlere hem de plasebo grubuna kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu kanıtlamıştır. Saç derisindeki saç sayısında gözlenen artışın zamana bağlı olduğunu ve 6 aylık tedaviden sonra istatistiksel anlamlılığa ulaştığını dikkate almak önemlidir. Saç sayısı bu çalışmanın 12 aylık takip süresi boyunca iyileşmeye devam etmiştir.

Bu bulgular, tatmin edici sonuçlar için uzun süreli Proteoglikan Replasman Tedavisi (6 ay veya üzeri) tercih edildiğini göstermektedir. Önemli bir yan etki tespit edilmemiş ve katılımcıların hiçbiri yan etkiler nedeniyle çalışmadan ayrılmamıştır.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Kozmetik Saç Tedavileri, Kadın Tipi Saç Dökülmesi Olan Kadınların Yaşam Kalitesini İyileştirir

Kingsley DH, Thom E
J Appl Cosmetol. 2012;30:49-59

Sonuç: Bu çalışma, kritik öneme sahip ancak yaygın olarak ihmal edilen bir yönü, diğer bir ifadeyle saç dökülmesinin psikolojik sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır. Ludwig ölçeğine göre tip I, tip II ve tip III saç dökülmesi olan kadınlarda 6 ay boyunca uygulanan Proteoglikan Replasman Tedavisi (Marilex® içeren Nourkrin®) ile tedavi yaşam kalitesi endekslerinin tümünü iyileştirmiştir. Bu psikolojik iyileşme, katılımcıların kozmetik açıdan iyileşmeleri sayesinde mümkün olmuştur. Klinisyenler, tedavinin maliyet-fayda değerlendirmesini yaparken Proteoglikan Replasman Tedavisinin bu etkisini de dikkate almalıdır.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Saç İncelmesinin ve Yaşlanmasının Spesifik Lektikan ve Lösin Proteoglikanlarla Tedavisi. Bir İnceleme

Thom E, Wadstein J, Thom EW, Kingsley DH
J Appl Cosmetol. 2014;32:105-15.

Sonuç: Bu inceleme, saç folikülündeki spesifik proteoglikanların işlevine ve bunların yaygın saç büyüme bozukluklarının patofizyolojisindeki önemine odaklanmış bir genel bakış sunmaktadır. Yazarlar, proteoglikanların saç folikülünün biyolojisindeki önemli rolüne atıfta bulunarak ve saç patolojileri üzerindeki iyileştirici etkilerini göz önünde bulundurarak, yaygın saç dökülme türlerinin önlenmesi ve tedavisi için spesifik biyolojik olarak kullanılabilir proteoglikan karışımlarının (Marilex® içeren Nourkrin®) kullanımını önermiştir.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Hamilelik ve Saç Büyüme Siklusu: Proteoglikan Replasman Tedavisi olan Marilex® içeren Nourkrin®’in Kullanımıyla Saç Büyüme Bozukluklarına Karşı Anajen İndüksiyonu

Thom E
J Cosmet Dermatol. 2017;16(3):421-7.

Sonuç: Bu inceleme, Doğum Sonrası Telojen Saç Dökülmesinin altında yatan mekanizmalara ışık tutmakta ve foliküler proteoglikan azalmasının neden altta yatan potansiyel bir etiyoloji olduğunu açıklamaktadır. Yazar, mevcut kanıtlara dayanarak, hamilelik sırasında ve hamilelikten kısa bir süre sonra cinsiyet hormonlarındaki ve kortizol seviyelerindeki dramatik dalgalanmaların, foliküler proteoglikanların homeostazını etkileyebileceğini ve bunun da Anajen fazının önemli seviyede kısalmasına ve siklusun bozulmasına yol açabileceğini savunmaktadır. Bu nedenle, Doğum Sonrası Telojen Saç Dökülmesinin tedavisi için Proteoglikan Replasman Tedavisi (Nourkrin® içeren Nourkrin®) önerilmektedir.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Stres ve Saç Büyüme Siklusu: Kortizole Bağlı Saç Büyüme Bozukluğu

Thom E
J Drugs Dermatol. 2016;15(8):1001-4.

Sonuç: Bu inceleme, akut veya kronik stresin ardından saç siklusu bozulmasında rol oynayan farklı faktörleri araştırmakta, stres hormonu olarak da bilinen kortizol ile foliküler proteoglikanlar arasındaki çok az çalışılmış bir ilişkiyi vurgulamaktadır. Dolaşımdaki yüksek kortizol konsantrasyonlarına bağlı olarak artan proteoglikan bozunma hızının (Proteoglikan Foliküler Atrofi), Akut ve Kronik Telojen Saç Dökülmesinde stres ve saç dökülmesi arasındaki ilişkiyi açıkladığını gösteren kanıtlar mevcuttur. Spesifik olarak versican ve decorin içeren bir Proteoglikan Replasman Tedavisi (Pharma Medico’ya ait Marilex® içeren Nourkrin®), stres kaynaklı Akut ve Kronik Telojen Saç Dökülmesi sırasında Saç Büyüme Siklusunun Anajen fazının başlatılmasında ve uzamasında çok önemli bir rol oynayabilir.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Yaşam Tarzı Hastalıkları ve Saç Büyüme Siklusu: Anajen İndüksiyonu ve idamesi için Proteoglikan Replasman Tedavisinin kullanıldığı multidisipliner yaklaşım

Thom E, Thom EW
Ann Dermatol Res. 2017;1:6-11.

Sonuç: Bu makale, saç dökülmesinin ve insülin direnci sendromları gibi kronik yaşam tarzı hastalıklarının ortak etiyolojik yönlerini ve paylaşılan risk faktörlerini açıklamaktadır. İnsülin direncinin ve inflamasyonun saç folikülünün normal homeostazını olumsuz etkileyebileceği gerçeği göz önüne alındığında, Androgenetik Alopesinin metabolik sendrom ve koroner arter hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olduğu görülmektedir. Böyle bir ilişkinin bilincinde olmak, saç dökülmesinin teşhisi ve tedavisine yönelik multidisipliner bir yaklaşımın uygulanmasının önemini desteklemektedir. Eşsiz anti-inflamatuar ve tekrar saç büyütme özellikleri ile Proteoglikan Replasman Tedavisi (Marilex® içeren Nourkrin®), insülin direnci sendromlarının eşlik ettiği saç dökülmesinin yönetimine ek bir boyut sağlamaktadır. Saç dökülmesinin Proteoglikan Replasman Tedavisi ile etkili bir şekilde tedavi edilmesi, ilgili her iki durumu da kötüleştirebilecek psikolojik stresin hafifletilmesine de katkıda bulunur.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Metabolik Sendrom, Kardiyovasküler Hastalık ve Saç Büyüme Siklusu: Proteoglikan Replasman Tedavisi Olarak Marilex® İçeren Nourkrin®’in Kullanılması ile Saç Büyüme Bozukluğunun Ele Alınması: Kısa Bir İnceleme

Thom E, Wadstein J, Kingsley DH, Thom EW
Ann Dermatol Res. 2018;2:1-7.

Sonuç: Bu, en son yayınlanan literatüre dayalı saç dökülmesi ve insülin direnci sendromlarının arasındaki yakın ilişkinin altında yatan mekanizmaların ayrıntılı olarak incelendiği, 2017 yılında yayınlanmış önceki incelemede yapılan bir güncellemedir. Bu makalede yazarlar, hiperinsülineminin saç dökülmesi patojenezine nasıl katkıda bulunduğunu ve bu ilişkinin erkeklere göre Kadın Tipi Saç Dökülmesi olan kadınlarda daha güçlü olduğunu açıklamaktadır. Proteoglikanların metabolik bozuklukların ve hormon düzensizliklerinin saç foliküllerinde neden olabileceği patolojik değişikliklerin tersine çevrilmesindeki rolüne özellikle önem verilmektedir.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Kadınlarda Yaygın Saç Dökülmesinin Proteoglikan Replasman Tedavisi (Marilex® içeren Nourkrin®) Kullanılarak Tedavi Edilmesi – Saç Büyümesi ve Görünümü, Öz Güven ve Tedavi Memnuniyeti Üzerine Açık Etiketli, Öznel, Sonuç Odaklı bir Çalışma

Wadstein J, Thom E.
J Clin Derm Ther. 2019, 5: 037

Sonuç: Yakın zamanda yayınlanan bu kalitatif çalışmaya katılanların çoğu Proteoglikan Replasman Tedavisinden (Marilex® içeren Nourkrin®) memnun kaldığını dile getirmiştir.  Tedavi gören kişiler, çalışma başladıktan 3 ay sonra saçlarının kalitesinde ve görünümünde olumlu bir değişiklik yaşamıştır. Hasta memnuniyeti, hem kozmetik hem de psikolojik açıdan daha uzun tedavi süreleri ile artmaya devam etmiştir. Bu çalışmadan, Kadın Tipi Saç Dökülmesi ve Telojen Saç Dökülmesi olan kadınlarda yüksek memnuniyet oranlarının, Proteoglikan Replasman Tedavisi ile 6 aylık veya daha uzun bir tedavi süresi ile elde edildiği sonucu çıkarılabilir.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Proteoglikan Replasman Tedavisi (Marilex®) içeren Nourkrin®)), Yaygın Saç Dökülmesi Olan Brezilyalı Kadınlarda Saç Büyümesini ve Görünümünü İyileştirmiş ve Saça Duyulan Memnuniyeti Artırmıştır: Araştırmacı Tarafından Başlatılan Klinik Bir Çalışma

Mattos Simoes M, Thom E, Wadstein J
J Clin Invs Dermatol. 2020;8(1): 4

Sonuç: Bu uzun dönem, öznel klinik çalışmada Proteoglikan Replasman Tedavisinin (Marilex® içeren Nourkrin®) terapötik etkililiği Brezilya popülasyonunda değerlendirilmiştir. Araştırmacılar, saç büyümesi ve görünümünün yanı sıra hastaların öz güveni ve tedavi memnuniyeti gibi psikolojik sonuçları da değerlendirmiştir. Araştırma bulguları, spesifik proteoglikanlarla bir monoterapi kürünün ardından katılımcıların çoğunda saç durumunun iyileştiğini açıkça göstermiştir. Gözlemler ayrıca, geleneksel saç dökülmesi tedavilerine kıyasla daha kısa sürede sonuç göstermiştir ve bu durum Proteoglikan Replasman Tedavisinin olumlu etkilerinin 3 ay sonra ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Yüksek etkililik seviyesi ve kısa başlangıç süresi, %97’lik yüksek bir tedavi memnuniyeti oranı elde edilmesini sağlayan ana faktörlerdir. Daha da önemlisi, Proteoglikan Replasman Tedavisine bağlı saç ile ilgili öz güvenin artması, hastaların öz imaj algısını iyileştirir ve saç dökülmesinin neden olabileceği psikososyal sonuçları önler. Bu klinik çalışma, Proteoglikan Replasman Tedavisi ile gerçekleştirilen monoterapinin saç dökülmesinin tedavi edilmesine yönelik etkili bir yaklaşım olduğunu teyit etmektedir.

Yayını buradan okuyabilirsiniz

Araştırmamıza Katkıda Bulunun

Eğer araştırmanızın sergilenmesi hakkında konuşmak isteyen bir araştırmacı, bilim insanı veya diğer bir profesyonel iseniz, aşağıdaki linkten uzman meslektaşlarınız ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.